Tag: công ty tnhh 1tv

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần
5 (1)

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-bcaf2c92f14b6'
             data-rating='5'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='29644' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (1)</span>

Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh, huy động nguồn vốn một cách hiệu quả và đa dạng thì loại hình Công ty Cổ phần có lợi thế hơn cả. Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH một thành viên có thể chuyển đổi thành Công ty cổ phần để phù hợp với nhu cầu mở rộng…

Read more

Thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên
5 (1)

Thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-8bca24d6f9f6b'
             data-rating='5'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='29686' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (1)</span>

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại đăng ký kinh doanh do nhiều lý do khác nhau như: bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại… thì doanh nghiệp sẽ cần làm thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh và nộp lệ phí nhà nước cấp lại theo quy định.  Luật Tuệ An sẽ giúp…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.