Tag: công ty TNHH 2tv

Chế độ trách nhiệm tài sản trong công ty Trách nhiệm hữu hạn
0 (0)

Chế độ trách nhiệm tài sản trong công ty Trách nhiệm hữu hạn<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-ad87fcbfc2e69'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='29230' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hưởng ứng định hướng khuyến khích thành lập doanh nghiệp của chính phủ, số lượng doanh nghiệp mới thành lập trong thời gian gần đây đã tăng lên rất nhiều so với thời gian trước, ngoài các vấn đề vốn, ưu đãi đầu tư thì trách nhiệm tài sản trong doanh nghiệp cũng là một yếu tố cần cân nhắc…

Read more

Nên thành lập công ty TNHH một thành viên hay hai thành viên
0 (0)

Nên thành lập công ty TNHH một thành viên hay hai thành viên<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-98f29dc366bf7'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='29044' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động và kinh doanh lâu dài của công ty. Mỗi loại hình công ty, doanh nghiệp có những đặc điểm, quyền hạn và trách nhiệm khác nhau, đồng thời cũng có những ưu nhược điểm riêng. Hiện nay, loại hình doanh nghiệp công ty…

Read more

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại quận Hai Bà Trưng
0 (0)

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại quận Hai Bà Trưng<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-ecb7f0281e469'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='21008' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Câu hỏi: Chào Luật sư! Năm nay, tôi và vài người bạn muốn vốn có chí làm ăn, muốn lập công ty để sản xuất. Chúng tôi định chọn mô hình Công ty TNHH hai thành viên. Tuy nhiên, được biết Luật Doanh nghiệp 2020 vừa có hiệu lực từ đầu năm nay 2021. Trong đó, quy định về thành…

Read more

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại quận Tây Hồ
0 (0)

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại quận Tây Hồ<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-87ebfc8569472'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='20732' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Câu hỏi: Chào Luật sư! Năm nay, tôi và vài người bạn muốn vốn có chí làm ăn, muốn lập công ty để sản xuất. Chúng tôi định chọn mô hình Công ty TNHH hai thành viên. Tuy nhiên, được biết Luật Doanh nghiệp 2020 vừa có hiệu lực từ đầu năm nay 2021. Trong đó, quy định về thành…

Read more

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại quận Hoàn Kiếm
0 (0)

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại quận Hoàn Kiếm<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b82798258ec6f'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='20579' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Câu hỏi: Chào Luật sư! Năm nay, tôi và vài người bạn muốn vốn có chí làm ăn, muốn lập công ty để sản xuất. Chúng tôi định chọn mô hình Công ty TNHH hai thành viên. Tuy nhiên, được biết Luật Doanh nghiệp 2020 vừa có hiệu lực từ đầu năm nay 2021. Trong đó, quy định về thành…

Read more

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại quận Long Biên năm 2021
0 (0)

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại quận Long Biên năm 2021<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e7cb9b892796f'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='20262' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Câu hỏi: Chào Luật sư! Năm nay, tôi và vài người bạn muốn vốn có chí làm ăn, muốn lập công ty để sản xuất. Chúng tôi định chọn mô hình Công ty TNHH hai thành viên. Tuy nhiên, được biết Luật Doanh nghiệp 2020 vừa có hiệu lực từ đầu năm nay 2021. Trong đó, quy định về thành…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.