Tag: đăng ký đất đai

ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CÓ BẮT BUỘC PHẢI THỰC HIỆN KHÔNG?
0 (0)

ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CÓ BẮT BUỘC PHẢI THỰC HIỆN KHÔNG?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-16c2c598e251b'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='9918' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi có một số câu hỏi mong luật sư giải đáp. Năm 1990 tôi có mua một mảnh đất 200m2 tại Hà Giang để phục vụ sinh sống. Hiện nay, gia đình tôi đã xây nhà và một số công trình xây dựng trên mảnh đất trên. Luật sư cho tôi hỏi, gia đình tôi có bắt…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.