Tag: đất đai

Lấn, chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa bị xử phạt như thế nào?
0 (0)

Lấn, chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa bị xử phạt như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-7b023f88c1d66'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='13727' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống, sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more

THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ ĐẤT ĐAI – NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý
0 (0)

THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ ĐẤT ĐAI – NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f62d06bd314e8'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='10685' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thỏa thuận phân chia di sản là văn bản được xác lập giữa các hàng thừa kế trong đó thỏa thuận về quyền phân chia di sản, từ chối nhận di sản, tặng cho di sản… giữa những người có quyền hưởng thừa kế. Trên thực tế, khi tiến hành thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là đất…

Read more

MẪU SỔ MỤC KÊ ĐẤT ĐAI
0 (0)

MẪU SỔ MỤC KÊ ĐẤT ĐAI<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-135bf91092dd6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='9089' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Sổ mục kê đất đai được lập để liệt kê các thửa đất và đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất theo kết quả đo vẽ lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất trong phạm vi đơn vị hành chính cấp xã. Sổ mục kê đất đai được lưu giữ trong cơ…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.