Tag: Đất giao không đúng thẩm quyền

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được giao không đúng thẩm quyền, nhưng đã nộp tiền để được sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận
0 (0)

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được giao không đúng thẩm quyền, nhưng đã nộp tiền để được sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-731212e6ac6e7'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15261' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi đang gặp một chút vấn đề, mong Luật sư giải đáp. Năm 2002, do có nhu cầu về đất ở, gia đình tôi đã làm đơn xin giao đất ở lên Ủy ban nhân dân xã và đã được chấp thuận. Theo đó, Ủy ban nhân dân xã đã giao cho gia đình tôi 200 m2…

Read more

Đất được giao không đúng thẩm quyền hiện nay có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không hay sẽ bị thu hồi?
0 (0)

Đất được giao không đúng thẩm quyền hiện nay có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không hay sẽ bị thu hồi?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-36177517c1e52'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14523' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi có một câu hỏi mong Luật sư giải đáp. Năm 2005, do có nhu cầu sử dụng đất ở nên tôi có làm đơn gửi lên Ủy ban nhân dân cấp xã xin được giao đất ở với diện tích 200 m2. Tuy nhiên từ đó đến nay tôi chưa đi làm Giấy chứng nhận quyền…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.