Tag: đất trồng lúa

Nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp vượt hạn mức, liệu tôi có bị thu hồi đất?
0 (0)

Nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp vượt hạn mức, liệu tôi có bị thu hồi đất?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-7a8a121c862cd'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14584' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi có một số câu hỏi mong Luật sư giải đáp. Tôi hiện nay đang sinh sống và làm việc tại Vĩnh Phúc. Năm 2016 do có người bạn làm ở Ủy ban nhân dân huyện nói rằng khu vực tôi đang sinh sống sắp có dự án xây dựng khu công nghiệp nên tôi đã thu…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.