Tag: đất vườn ao

Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao
0 (0)

Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-19d6dd50e2fdb'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='9889' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Khi cấp Sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở thì phải xác định cụ thể diện tích từng loại đất. Việc xác định từng loại đất nhằm xác định được nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện đối với nhà nước và phần diện tích…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.