Tag: đầu tư

Quy định của pháp luật về người nước ngoài đầu tư kinh doanh bất động sản ở Việt Nam
0 (0)

Quy định của pháp luật về người nước ngoài đầu tư kinh doanh bất động sản ở Việt Nam<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-5e618cac8d1c2'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='6269' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bất động sản mở ra nhiều nguồn thu cho nền kinh tế của đất nước nhưng cũng là một thị trường đầy biến động tại Việt Nam . Kể từ ngày Luật Nhà ở và Luật Đầu tư có hiệu lực; những đổi mới trong quy định của pháp luật đã giúp cho vốn nước ngoài đổ vào đầu tư bất…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.