Tag: di sản thừa kế

Quyền sử dụng đất dùng vào việc thờ cúng có được phân chia hay không?
0 (0)

Quyền sử dụng đất dùng vào việc thờ cúng có được phân chia hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-7bd12a4667c0f'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='16034' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào luật sư, tôi có 1 việc muốn nhờ tới sự trợ giúp của Luật sư. Bố tôi có 6 người con, hiện nay 6 người con đã có đầy đủ gia đình và không ai ở chung với ông bà. Bây giờ bố tôi muốn lập di chúc định đoạt về một trong số những mảnh đất ông đang…

Read more

Những người không có quyền được hưởng di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.
0 (0)

Những người không có quyền được hưởng di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6a74ab90c77d2'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15571' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Người có quyền sở hữu tài sản có quyền định đoạt tài sản của mình trong di chúc trước khi mất. Thông thường, những người được thừa hưởng di sản của người mất là những thân thích xung quanh họ như: vợ; chồng; con; bố mẹ,… hoặc có thể là người được chỉ định để được nhận di sản. Tuy…

Read more

THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ ĐẤT ĐAI – NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý
0 (0)

THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ ĐẤT ĐAI – NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6005b37c7a2d6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='10685' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thỏa thuận phân chia di sản là văn bản được xác lập giữa các hàng thừa kế trong đó thỏa thuận về quyền phân chia di sản, từ chối nhận di sản, tặng cho di sản… giữa những người có quyền hưởng thừa kế. Trên thực tế, khi tiến hành thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là đất…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.