Tag: di sản thừa kế

Những người không có quyền được hưởng di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Những người không có quyền được hưởng di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Người có quyền sở hữu tài sản có quyền định đoạt tài sản của mình trong di chúc trước khi mất. Thông thường, những người được thừa hưởng di sản của người mất là những thân thích xung quanh họ như: vợ; chồng; con; bố mẹ,… hoặc có thể là người được chỉ định để được nhận di sản. Tuy…

Read more

THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ ĐẤT ĐAI – NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ ĐẤT ĐAI – NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Thỏa thuận phân chia di sản là văn bản được xác lập giữa các hàng thừa kế trong đó thỏa thuận về quyền phân chia di sản, từ chối nhận di sản, tặng cho di sản… giữa những người có quyền hưởng thừa kế. Trên thực tế, khi tiến hành thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là đất…

Read more