Tag: di sản

Chia tài sản khi vợ hoặc chồng chết như thế nào theo pháp luật Việt Nam?
0 (0)

Chia tài sản khi vợ hoặc chồng chết như thế nào theo pháp luật Việt Nam?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6fbdaf10bf4c2'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='32753' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong quá trình sinh sống, vợ chồng sẽ tích lũy được những phần của cải, tài sản nhất định. Vậy khi một trong hai bên chết, phần tài sản của người đã chết sẽ được phân chia như thế nào? Để giải đáp những thắc mắc trên Luật Tuệ An đã đưa ra bài viết “Chia tài sản khi vợ…

Read more

Quyền sử dụng đất dùng vào việc thờ cúng có được phân chia hay không?
0 (0)

Quyền sử dụng đất dùng vào việc thờ cúng có được phân chia hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-7f2d69c48fbab'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='16034' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào luật sư, tôi có 1 việc muốn nhờ tới sự trợ giúp của Luật sư. Bố tôi có 6 người con, hiện nay 6 người con đã có đầy đủ gia đình và không ai ở chung với ông bà. Bây giờ bố tôi muốn lập di chúc định đoạt về một trong số những mảnh đất ông đang…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.