Tag: diện tích đo đạc

Diện tích đo đạc trên thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, người sử dụng đất sẽ được bồi thường về đất như thế nào?
0 (0)

Diện tích đo đạc trên thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, người sử dụng đất sẽ được bồi thường về đất như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b1fed2fd55666'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15279' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi đang gặp một số vấn đề mong Luật sư giải đáp. Tôi có một mảnh đất 200 m2 có nguồn gốc do cụ ông nhà tôi cho, tôi đã sử dụng từ năm 2002. Gần đây, chính quyền địa phương có thông báo diện tích gia đình tôi đang sinh sống sắp tới sẽ bị thu…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.