Tag: điều kiện cấp giấy đăng ký kết hôn

Giấy đăng ký kết hôn là gì? Giá trị pháp lý giấy đăng ký kết hôn
0 (0)

Giấy đăng ký kết hôn là gì? Giá trị pháp lý giấy đăng ký kết hôn<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-9969f6ac207b3'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='35695' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Giấy đăng ký kết hôn là giấy tờ pháp lý chứng nhận quan hệ hôn nhân giữa hai bên vợ chồng. Hay có thể hiểu, giấy đăng ký kết hôn tồn tại như một minh chứng cho quan hệ hôn nhân hợp pháp được pháp luật tôn trọng và bảo hộ. Vậy pháp luật hôn nhân và gia đình hiện…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.