Tag: Điều kiện chủ thể

Điều kiện về chủ thể tham gia giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật hiện hành
0 (0)

Điều kiện về chủ thể tham gia giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật hiện hành<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f2f3d7a6e71ce'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18765' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, thị trường giao dịch bất động sản, chủ yếu là về đất đai, nhà ở luôn được nhiều người dân trong xã hội quan tâm. Do đây đều là những loại tài sản có giá trị lớn về mặt kinh tế, cũng như chính trị nên việc giao dịch liên quan tới nhà ở đều được nhà nước…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.