Tag: điều kiện hưởng chế độ thai sản

Quy định về việc sinh non có được hưởng chế độ thai sản không?
0 (0)

Quy định về việc sinh non có được hưởng chế độ thai sản không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2b191b48ccdf6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23408' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Người lao động nữ sinh non có được hưởng chế thai sản như bình thường không? Trong thời gian vừa qua không ít bạn đọc gửi đến câu hỏi xum quanh vấn đề này. Dưới bài viết sau đây Luật Tuệ An sẽ giải đáp thắc mắc của bạn đọc về vấn đề: Quy định về việc sinh non có…

Read more

Nghỉ trước khi sinh 4 tháng có được hưởng chế độ thai sản không?
0 (0)

Nghỉ trước khi sinh 4 tháng có được hưởng chế độ thai sản không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-872cb811d5ac6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23330' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Người lao động nữ khi mang thai và sinh con nếu muốn đảm bảo quyền lợi của mình một cách tối đa cần tìm hiểu về một số nội dung chính của chế độ thai sản như điều kiện hưởng, thủ tục hưởng, thành phần hồ sơ, đặc biệt là các mốc thời gian hưởng chế độ thai sản. Nhiều…

Read more

Nghỉ việc trước khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản hay không?
0 (0)

Nghỉ việc trước khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6d82a1ccc19eb'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23299' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Người lao động đang mai thai vì lý do nào đó phải nghỉ việc tại công ty thì có được hưởng chế độ thai sản hay không? Để được hưởng chế độ thai sản khi người lao động nữ nghỉ việc trước khi sinh con thì cần đáp ứng điều kiện gì? và thủ tục hưởng chế độ thai sản…

Read more

Người lao động nữ sinh con thứ 3 có được hưởng chế độ thai sản không?
0 (0)

Người lao động nữ sinh con thứ 3 có được hưởng chế độ thai sản không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-db6cb271a91c8'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23281' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Với chính sách khuyến khích các gia đình sinh thêm con từ 2 con trở lên. Vậy đối với người lao động nữ thì khi sinh con thứ 3 thì có được hưởng chế độ thai sản nữa hay không? Qua bài viết dưới đây Luật Tuệ An chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn đọc về nội dung: Người…

Read more

Quy định pháp luật về đối tượng được hưởng chế độ thai sản
0 (0)

Quy định pháp luật về đối tượng được hưởng chế độ thai sản<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f0c8562c41cd1'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23075' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thai sản là chế độ hỗ trợ cho nữ lao động trong quá trình mang thai và sinh con. Tuy nhiên không phải đối tượng nào cũng được hưởng chế độ thai sản. Qua bài viết dưới đây Luật Tuệ An chúng tôi sẽ trao đổi về Quy định pháp luật về đối tượng được hưởng chế độ thai sản;…

Read more

Quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất 2021
5 (1)

Quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất 2021<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-821cfc618dcc8'
             data-rating='5'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22934' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (1)</span>

Chế độ thai sản được hỗ trợ khi người lao động nữ có thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội mà đang mang thai hoặc sinh con. Tuy nhiên người lao động nữ cần phải đáp ứng được điều kiện hưởng chế độ thai sản và cần tiến hành nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản lên…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.