Tag: Điều lệ công ty

Thủ tục sửa đổi lại điều lệ công ty TNHH theo quy định pháp luật
0 (0)

Thủ tục sửa đổi lại điều lệ công ty TNHH theo quy định pháp luật<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f62bdbcb886ca'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='35986' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Điều lệ công ty là tài liệu giấy tờ không thể thiếu khi công ty TNHH nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, công ty có thể thực hiện thay đổi điều lệ công ty mình. Vậy làm thế nào để thực hiện việc thay đổi này?…

Read more

Bạn đã hiểu về điều lệ của công ty chưa?
0 (0)

Bạn đã hiểu về điều lệ của công ty chưa?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b10cc3a682b68'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='2645' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong lĩnh vực doanh nghiệp, bên cạnh những quy định pháp luật điều chỉnh các vấn đề có liên quan đến doanh nghiệp mà doanh nghiệp luôn phải chấp hành thì Điều lệ công ty là một trong những văn bản quan trọng nhất trong việc điều hành và quản lý doanh nghiệp. Vậy điều lệ công ty là gì? Nó có vai trò…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.