Tag: DN nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước có gì đặc biệt?
0 (0)

Doanh nghiệp nhà nước có gì đặc biệt?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-a6e6d23c9b454'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='2759' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

So với Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp Nhà nước thường được cho là kém hiệu quả hơn, lợi nhuận thấp hơn. Tuy nhiên, trong khi các công ty tư nhân chỉ phải tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông, Doanh nghiệp Nhà nước thường phải gồng gánh một số trách nhiệm xã hội, hoạt động vì lợi ích của người dân,…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.