Tag: doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập cần làm những công việc gì?
0 (0)

Doanh nghiệp mới thành lập cần làm những công việc gì?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-81ac677272203'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='34207' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngay sau khi doanh nghiệp nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thì hệ thống thông tin dữ liệu của Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đã ghi nhận ngay tình trạng doanh nghiệp đang hoạt động. Và đồng thời cơ quan thuế và các cơ quan liên quan cũng sẽ cập nhật được tình…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.