Tag: doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là gì? Quy định pháp luật về doanh nghiệp này
0 (0)

Doanh nghiệp tư nhân là gì? Quy định pháp luật về doanh nghiệp này<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f60adee240b18'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='31577' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp phổ biến tại Việt Nam được nhiều cá nhân lựa chọn để thành lập. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cá nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp tư nhân để sản xuất; kinh doanh chưa nắm rõ được các quy định của pháp luật hiện hành quy…

Read more

Thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp tư nhân
0 (0)

Thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp tư nhân<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d6fb07ed88a26'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='29621' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong kinh doanh, vì nhiều lý do chủ quan hay khách quan, mà chủ sở hữu hộ kinh doanh, muốn chuyển đổi loại hình kinh doanh sang doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên không phải chủ sở hữu hộ kinh doanh nào cũng nắm được thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp tư nhân như thế nào?…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.