Tag: doanh nghiệp

Doanh nghiệp là gì? Các loại hình doanh nghiệp theo quy định
0 (0)

Doanh nghiệp là gì? Các loại hình doanh nghiệp theo quy định<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-045f92b732406'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='31748' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển mới, vượt bậc. Điều này đã thúc đẩy việc thành lập thêm nhiều doanh nghiệp để thực hiện quá trình sản xuất và kinh doanh; cung cấp các dịch vụ thế mạnh để sinh lời. Vậy doanh nghiệp là gì? các loại hình doanh nghiệp được quy…

Read more

Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2021
0 (0)

Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2021<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-07694409b2f27'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='28842' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn là một bộ phận tối quan trọng trong cơ cấu tổ chức công ty tránh nhiệm hữu hạn, vậy pháp luật Doanh nghiệp quy định như thế nào về Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, Luật Tuệ An sẽ giải đáp trong bài viết dưới đây…

Read more

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự tại Đà Nẵng
0 (0)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự tại Đà Nẵng<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-67024ce720fb4'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15880' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Xin chào Luật sư. Tôi là chủ một nhà nghỉ mới mở tại Đà Nẵng. Hôm trước công ty tôi bị kiểm tra và nhắc nhở về việc chưa có Giấy chứng nhận an ninh trật tự. Tôi có cử nhân viên lên mạng tìm hiểu nhưng vẫn chưa tìm thấy kết quả. Xin hỏi Luật sư: công ty tôi…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.