Tag: doanh nghiệp

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự tại Đà Nẵng
0 (0)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự tại Đà Nẵng<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b0af44d6948a7'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15880' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Xin chào Luật sư. Tôi là chủ một nhà nghỉ mới mở tại Đà Nẵng. Hôm trước công ty tôi bị kiểm tra và nhắc nhở về việc chưa có Giấy chứng nhận an ninh trật tự. Tôi có cử nhân viên lên mạng tìm hiểu nhưng vẫn chưa tìm thấy kết quả. Xin hỏi Luật sư: công ty tôi…

Read more

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự tại Quảng Ninh
0 (0)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự tại Quảng Ninh<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-7b62fd98874a0'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15808' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Xin chào Luật sư. Tôi là chủ một vũ trường tại Quảng Ninh. Hôm trước công ty tôi bị kiểm tra và nhắc nhở về việc chưa có Giấy chứng nhận an ninh trật tự. Tôi thử cử nhân viên lên mạng tìm hiểu nhưng không rõ. Xin hỏi Luật sư: công ty tôi có cần Giấy chứng nhận này…

Read more

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự tại Hà Nội
0 (0)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự tại Hà Nội<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6b97bf0b0d8a6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14673' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Xin chào Luật sư. Tôi là chủ một cơ sở khắc dấu tại Hà Nội. Hôm trước công ty tôi bị kiểm tra và nhắc nhở về việc chưa có Giấy chứng nhận an ninh trật tự. Tôi thử cử nhân viên lên mạng tìm hiểu nhưng không thấy quy định trong luật. Xin hỏi Luật sư: công ty tôi…

Read more

Mua bánh Trung thu tặng người lao động có được miễn thuế TNDN
0 (0)

Mua bánh Trung thu tặng người lao động có được miễn thuế TNDN<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-3f5958ead76b0'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='13693' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Doanh nghiệp có được miễn thuế TNDN khi mua quà Trung thu cho lao động không? Xin chào Luật sư! Sắp tới dịp Trung thu đoàn viên. Để động viên sức lao động của cán bộ công nhân viên, cũng như san sẻ bớt gánh nặng của đại dịch, ban lãnh đạo công ty tôi quyết định chi một khoản…

Read more

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 2
0 (0)

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 2<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-700d6fd0daab8'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='9698' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong Phần 1 của loạt bài viết, Luật Tuệ An đã giới thiệu về 05/10 khoản thu nhập chịu thuế TNCN. Trong phần này, chúng tôi xin giới thiệu về 05 thu nhập chịu thuế còn lại. Luật Tuệ An – Tổng đài tư vấn luật miễn phí 24/7: 1900.4580. – Văn phòng luật uy tín tại Hà Nội. – Luật sư…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.