Tag: đối tượng hưởng thai sản

Hướng dẫn cách tính thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản
0 (0)

Hướng dẫn cách tính thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-629ab7ca1caac'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23312' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Người lao động nữ khi mang thai và sinh con sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên không phải ai cũng biết được cách tính thời gian mà người lao động nữ nghỉ hưởng chế độ thai sản như thế nào. Qua bài viết dưới đây Luật Tuệ An sẽ hướng dẫn cách tính thời gian nghỉ…

Read more

Đóng bảo hiểm 5 tháng rưỡi được hưởng chế độ thai sản không
0 (0)

Đóng bảo hiểm 5 tháng rưỡi được hưởng chế độ thai sản không<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-aa2d61a8cc2b1'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23287' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản? Nữ lao động khi sinh con mới tham gia đóng bảo hiểm xã hội 5 tháng rưỡi thì có được hưởng chế độ thai sản hay không? Qua bài phân tích dưới đây chúng tôi sẽ giải đáp Đóng bảo hiểm 5 tháng rưỡi được hưởng…

Read more

Quy định pháp luật về đối tượng được hưởng chế độ thai sản
0 (0)

Quy định pháp luật về đối tượng được hưởng chế độ thai sản<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-a2e6ba1a2c4fc'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23075' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thai sản là chế độ hỗ trợ cho nữ lao động trong quá trình mang thai và sinh con. Tuy nhiên không phải đối tượng nào cũng được hưởng chế độ thai sản. Qua bài viết dưới đây Luật Tuệ An chúng tôi sẽ trao đổi về Quy định pháp luật về đối tượng được hưởng chế độ thai sản;…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.