Tag: đơn phương chấm dứt hợp đồng

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở đối với bên được ủy quyền hay không?
0 (0)

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở đối với bên được ủy quyền hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-715206c95c8dc'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18757' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi có một số câu hỏi mong Luật sư giải đáp. Năm 2015 do có công việc làm ăn tại nước ngoài, tôi có ủy quyền quản lý căn nhà ở của mình cho một người bạn với thời hạn là 3 năm. Theo đó, chi phí quản lý sử dụng nhà ở mà tôi trả cho…

Read more

Bên được ủy quyền quản lý nhà ở có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng trong những trường hợp nào?
0 (0)

Bên được ủy quyền quản lý nhà ở có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng trong những trường hợp nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-7dc2ece650cd1'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18744' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, thị trường giao dịch bất động sản, chủ yếu là về đất đai; nhà ở luôn được nhiều người dân trong xã hội quan tâm. Do đây đều là những loại tài sản có giá trị lớn về mặt kinh tế, cũng như chính trị nên việc giao dịch liên quan tới đất đai; nhà ở đều được…

Read more

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà hiện nay được quy định như thế nào?
0 (0)

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà hiện nay được quy định như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1890c2c6152c7'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='17599' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

“Thuê nhà” hiện nay đã trở thành một giao dịch phổ biến trong xã hội của chúng ta hiện nay. Các đối tượng đi thuê nhà vô cùng đa dạng, có thể kể đến như: Công nhân; học sinh sinh viên, người dân không có chỗ ở ổn định,…Theo đó, các bên tiến hành tự thỏa thuận với nhau và…

Read more

Bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng hay không khi bên thuê nhà sử dụng nhà sai mục đích?
0 (0)

Bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng hay không khi bên thuê nhà sử dụng nhà sai mục đích?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-c23cc61531a72'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='17567' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

“Thuê nhà” hiện nay đã trở thành một giao dịch phổ biến trong xã hội của chúng ta hiện nay. Các đối tượng đi thuê nhà vô cùng đa dạng, có thể kể đến như: Công nhân; học sinh sinh viên, người dân không có chỗ ở ổn định,…Theo đó, các bên tiến hành tự thỏa thuận với nhau và…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.