Tag: đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật
0 (0)

Mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b19c8252765bf'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='35741' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Khi thực hiện thủ tục phá sản, người yêu cầu mở thủ tục này luôn phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Và loại giấy tờ không thể thiếu trong bộ hồ sơ này là đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.