Tag: đóng bảo hiểm thất nghiệp

Công chức có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?
0 (0)

Công chức có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b92c0b66eb874'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22778' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Người lao động được hưởng chế độ thất nghiệp khi rơi vào tình trạng khó khăn và không có công việc làm khi đáp ứng được điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đề ra. Vậy áp dụng theo quy định về đối tượng tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp thì Công chức có phải đóng bảo hiểm thất…

Read more

Doanh nghiệp dưới 10 người có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp
0 (0)

Doanh nghiệp dưới 10 người có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b2b6e8b66c97c'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22805' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bảo hiểm thất nghiệp là trách nhiệm của người sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi của người lao động trong thời gian tham gia làm việc tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc đóng bảo hiểm thất nghiệp với một số công công ty có quy mô nhỏ vs số lượng người lao động dưới 10 có phải…

Read more

Đóng bảo hiểm 11 tháng được hưởng thất nghiệp không?
0 (0)

Đóng bảo hiểm 11 tháng được hưởng thất nghiệp không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1b8bc6e46289c'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22337' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay có rất nhiều người lao động rơi vào tình trạng mất việc làm, tỉ lệ người lao động thất nghiệp ngày càng tăng cao chính vì vậy nhiều người lao động tìm đến bảo hiểm thất nghiệp như một phao cứu sinh cho mình trong bối cảnh như hiện nay. Nhiều người lao động có hỏi Luật Tuệ…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.