Tag: được hưởng lương

Người lao động nghỉ ốm đau có được hưởng lương không?
0 (0)

Người lao động nghỉ ốm đau có được hưởng lương không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-3db30573a167e'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11057'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

“Tôi bị sốt xuất huyết phải điều trị hơn 01 tháng tại bệnh viện. Không biết trong một tháng tôi điều trị tại bệnh viện có được hưởng lương không? Nếu được hưởng thì có được hưởng hết số lương không hay chỉ được hưởng mấy phần trăm lương vậy? Bên cạnh đó trong thời gian nghỉ ốm đau tôi…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.