Tag: đuổi việc

Người lao động cần làm gì khi bị đuổi việc vô lý năm 2022
0 (0)

Người lao động cần làm gì khi bị đuổi việc vô lý năm 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f52714c5e3634'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39148'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong thời gian làm việc tại một công ty hay một doanh nghiệp bất kỳ thì người lao động luôn luôn là thành phần yếu thế hơn. Luôn đứng trước nguy cơ bị sa thải bất cứ lúc nào, nhiều trường hợp người lao động bị chủ doanh nghiệp sai thải với lý do vô lý và bị ảnh hưởng…

Read more

Nói xấu sếp có bị đuổi việc không quy định mới nhất Luật Tuệ An
0 (0)

Nói xấu sếp có bị đuổi việc không quy định mới nhất Luật Tuệ An<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6331577234e75'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39143'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Môi trường công sở là môi trường khá là phức tạp, tại đó hội tụ những nhân tài về các lĩnh vực làm việc khác nhau như về kế toán, maketing, nhân sự… tuy nhiên tại môi trường công sợ vẫn tồn tại một số bất cập như việc nói xấu, xoi mói người cùng công ty đặc biệt là…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.