Tag: đường dây tải điện

Có được mắc đường dây tải điện thông qua nhà hàng xóm không?
0 (0)

Có được mắc đường dây tải điện thông qua nhà hàng xóm không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-52b1cfb6f1af0'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18592' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào luật sư, gia đình tôi có chuyện muốn hỏi luật sư. Tôi và anh Hưng là hàng xóm của nhau. Nhà tôi mới được xây dựng cách đây ít lâu thì đang chuẩn bị mắc đường dây tải điện. Tuy nhiên nếu mắc vào nhà tôi thì đường dây điện sẽ phải đi qua vườn nhà anh Hưng. Không…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.