Tag: giao dịch dân sự vô hiệu

Bị cưỡng ép bán xe máy với giá rẻ thì có được coi là giao dịch dân sự vô hiệu không?
0 (0)

Bị cưỡng ép bán xe máy với giá rẻ thì có được coi là giao dịch dân sự vô hiệu không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1298b09bc681e'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18701' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào luật sư, tôi có chuyện muốn hỏi luật sư như sau. Tôi mới mua cho con trai tôi 1 chiếc xe máy đời mới với giá 200 triệu đồng. Một tháng sau cháu có về nói với chúng tôi rằng đã bán chiếc xe cho bạn với giá 100 triệu. Xong lúc tức giận tôi có đánh mắng cháu;…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.