Tag: giao thông

Không sử dụng đèn khi sương mù, thời tiết xấu bị xử phạt như thế nào?
0 (0)

Không sử dụng đèn khi sương mù, thời tiết xấu bị xử phạt như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-5e9dd3fc26130'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='42426'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Khi tham gia giao thông vào ban đêm chúng ta phải chấp hành mọi quy định của pháp luật về an toàn giao thông, nhất là phải bật đèn. Khoảng thời gian từ 19 giờ đến 5 giờ sáng là khoảng thời gian trời khá tối và cản trở tầm nhìn, nên việc bật đèn này là cần thiết. Qua…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.