Tag: Hai Bà Trưng

Cách viết đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại quận Hai Bà Trưng mới nhất
0 (0)

Cách viết đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại quận Hai Bà Trưng mới nhất<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-ea0a74d86f1d9'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='21109' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trên địa bàn quận Hai Bà Trưng có rất nhiều trường hợp cá nhân vắng mặt quá lâu mà hàng xóm xung quanh cũng như gia đình, người thân bạn bè cũng không biết nơi hiện tại người đó đang ở. Việc vắng mặt trong thời gian dài như vậy có thể ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.