Tag: hậu quả pháp lý ly thân

Ly thân là gì? Thủ tục ly thân được thực hiện như thế nào?
0 (0)

Ly thân là gì? Thủ tục ly thân được thực hiện như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-7b0a1e67086ab'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='17292' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ly hôn và ly thân có nhiều điểm tương đồng, về biểu hiện của việc không còn chung sống với nhau; không có đời sống kinh tế chung; không có đời sống tinh thần chung,… Để tránh sự nhầm lẫn cho những ai đang trong tình trạng ly hôn và ly thân; chúng tôi sẽ phân tích thế nào là…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.