Tag: hộ gia đình nghèo

Hộ gia đình nghèo thì có được mua nhà ở xã hội hay không?
0 (0)

Hộ gia đình nghèo thì có được mua nhà ở xã hội hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-8aeec8eccf6d0'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18128' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi có một số câu hỏi mong Luật sư giải đáp. Tôi hiện tại đang sinh sống lại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Gia đình tôi có ba người, và hiện tại đang thuộc diện hộ nghèo theo quy định tại địa phương. Những năm gần đây, cạnh khu vực nhà tôi có dự án…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.