Tag: Hoàng Mai

THỦ TỤC SANG TÊN “SỔ ĐỎ” TẠI QUẬN HOÀNG MAI – TP. HÀ NỘI
0 (0)

THỦ TỤC SANG TÊN “SỔ ĐỎ” TẠI QUẬN HOÀNG MAI – TP. HÀ NỘI<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-671d39f3f1640'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11863' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, dân số tăng cao dẫn đến nhu cầu về nhà đất của người dân ở quận Hoàng Mai trở lên vô cùng cấp thiết. Cũng từ đó, các giao dịch về chuyển quyền sử dụng đất như chuyển nhượng; tặng cho, chuyển đổi quyền sử dụng đất,…cũng tăng lên một cách…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.