Tag: hợp đồng thuê nhà

Chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn có phải bồi thường gì không?
0 (0)

Chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn có phải bồi thường gì không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6508e0afcd69a'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18310' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào luật sư, tôi muốn hỏi luật sư 1 chuyện. Tôi có thuê một căn chung cư mini tại phố Nguyên Hồng. Ban đầu theo như hợp đồng thuê nhà thì tôi thuê căn chung cư đó 4 triệu/tháng; với thời hạn ghi trong hợp đồng là 1 năm. Tuy nhiên, sau khi ở được 3 tháng đầu; tới tháng…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.