Tag: hủy hoại tài sản

Hủy hoại tài sản của người khác bị xử lý như nào?
0 (0)

Hủy hoại tài sản của người khác bị xử lý như nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-fd16be9b06301'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='9466' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Dịch vụ đòi nợ thuê trở lên khá phổ biến, những người đòi nợ thuê bất chấp mọi thủ đoạn để lấy được tiền, việc phá hoại tài sản của người khác cũng không phải là một ngoại lệ. Vậy hành vi hủy hoại tài sản hay cố ý làm hư hỏng tài sản phải chịu trách nhiệm hình sự…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.