Tag: huyện chương mỹ

Thủ tục sang tên sổ đỏ tại huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội năm 2021
0 (0)

Thủ tục sang tên sổ đỏ tại huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội năm 2021<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-fd17bdfc072e6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='21523' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, dân số tăng cao dẫn đến nhu cầu về nhà đất của người dân tại huyện Chương Mỹ trở lên vô cùng cấp thiết. Cũng từ đó, các giao dịch về chuyển quyền sử dụng đất như chuyển nhượng; tặng cho, chuyển đổi quyền sử dụng đất,…cũng tăng lên một cách…

Read more

Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích Huyện Chương Mỹ
0 (0)

Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích Huyện Chương Mỹ<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-ddfecf2ef600b'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='19136' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Khi một người biệt tích quá lâu khỏi nơi cư trú sẽ làm gián đoạn các mối quan hệ xã hội mà họ đang tham gia, đồng thời làm ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của những người có liên quan đến họ trong các mối quan hệ như dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương…

Read more

THỦ TỤC SANG TÊN “SỔ ĐỎ” TẠI H.CHƯƠNG MỸ – TP. HÀ NỘI
0 (0)

THỦ TỤC SANG TÊN “SỔ ĐỎ” TẠI H.CHƯƠNG MỸ – TP. HÀ NỘI<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-cfd7d8dff26e0'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11944' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, dân số tăng cao dẫn đến nhu cầu về nhà đất của người dân ở H.Chương Mỹ trở lên vô cùng cấp thiết. Cũng từ đó, các giao dịch về chuyển quyền sử dụng đất như chuyển nhượng; tặng cho, chuyển đổi quyền sử dụng đất,…cũng tăng lên một cách chóng…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.