Tag: huyện đông anh

Cách viết đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại huyện Đông Anh mới nhất 2021
0 (0)

Cách viết đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại huyện Đông Anh mới nhất 2021<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-05ed20dfcc61c'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='21149' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trên địa bàn huyện Đông Anh có rất nhiều trường hợp cá nhân vắng mặt quá lâu mà hàng xóm xung quanh cũng như gia đình, người thân bạn bè cũng không biết nơi hiện tại người đó đang ở. Việc vắng mặt trong thời gian dài như vậy có thể ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của những…

Read more

Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích Huyện Đông Anh
0 (0)

Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích Huyện Đông Anh<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-fd92c9c0c61ef'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='19135' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Khi một người biệt tích quá lâu khỏi nơi cư trú sẽ làm gián đoạn các mối quan hệ xã hội mà họ đang tham gia, đồng thời làm ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của những người có liên quan đến họ trong các mối quan hệ như dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.