Tag: huyện Gia Lâm

Thủ tục sang tên sổ đỏ tại huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội năm 2021
0 (0)

Thủ tục sang tên sổ đỏ tại huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội năm 2021<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-fa94bb1cc606e'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='21709' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, dân số tăng cao dẫn đến nhu cầu về nhà đất của người dân tại huyện Gia Lâm trở lên vô cùng cấp thiết. Cũng từ đó, các giao dịch về chuyển quyền sử dụng đất như chuyển nhượng; tặng cho, chuyển đổi quyền sử dụng đất,…cũng tăng lên một cách…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.