Tag: huyện Thanh Oai

Cách viết đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại huyện Thanh Oai mới nhất 2021
0 (0)

Cách viết đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại huyện Thanh Oai mới nhất 2021<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2be11f4011dd6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='21200' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trên địa bàn huyện Thanh Oai có rất nhiều trường hợp cá nhân vắng mặt quá lâu mà hàng xóm xung quanh cũng như gia đình, người thân bạn bè cũng không biết nơi hiện tại người đó đang ở. Việc vắng mặt trong thời gian dài như vậy có thể ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của những…

Read more

Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích Huyện Thanh Oai
0 (0)

Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích Huyện Thanh Oai<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d976b0f112dee'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='19177' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Khi một người biệt tích quá lâu khỏi nơi cư trú sẽ làm gián đoạn các mối quan hệ xã hội mà họ đang tham gia, đồng thời làm ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của những người có liên quan đến họ trong các mối quan hệ như dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương…

Read more

THỦ TỤC SANG TÊN “SỔ ĐỎ” TẠI HUYỆN THANH OAI – TP. HÀ NỘI
0 (0)

THỦ TỤC SANG TÊN “SỔ ĐỎ” TẠI HUYỆN THANH OAI – TP. HÀ NỘI<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-ee200fd0b16de'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='12195' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, dân số tăng cao dẫn đến nhu cầu về nhà đất của người dân ở huyện Thanh Oai trở lên vô cùng cấp thiết. Cũng từ đó, các giao dịch về chuyển quyền sử dụng đất như chuyển nhượng; tặng cho, chuyển đổi quyền sử dụng đất,…cũng tăng lên một cách…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.