Tag: kết hôn

Thủ tục thẩm tra lý lịch kết hôn với bộ đội mới nhất 2022
0 (0)

Thủ tục thẩm tra lý lịch kết hôn với bộ đội mới nhất 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6027617fc8016'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38652' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Công dân Việt Nam muốn tiến hành đăng ký kết hôn với người làm việc trong quân đội thì phải tiến hành thủ tục thâm tra lý lịch cá nhân để đảm bảo đối tượng kết hôn của bộ đội có đủ điều kiện, đáp ứng các điều kiện nội bộ của quân đội khi đăng ký kết hôn.Qua bài…

Read more

Quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật mới nhất năm 2022
0 (0)

Quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật mới nhất năm 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-000b161520768'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38646' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, Luật hôn nhân và gia đình đã có những quy định chặt chẽ về việc kết hôn và thiết lập hôn nhân giữa nam và nữ. Trong đó, hôn nhân phải được xây dựng dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, tự nguyện và hôn nhân một vợ một chồng. Qua bài viết này Luật Tuệ…

Read more

Mẫu đơn đăng ký kết hôn trong quân đội mới nhất năm 2022
0 (0)

Mẫu đơn đăng ký kết hôn trong quân đội mới nhất năm 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-02a166010a781'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38627' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Kết hôn là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Bên cạnh đó thì việc kết hôn với người đang phụ vụ trong quân đội không đơn giản chỉ là chuẩn bị lễ cưới theo phong tục mà còn phải chuẩn bị giấy tờ cần thiết để đăng kí kết hôn theo…

Read more

Cơ quan nào có thẩm quyền hủy kết hôn trái pháp luật năm 2022
0 (0)

Cơ quan nào có thẩm quyền hủy kết hôn trái pháp luật năm 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-61d7108362118'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38564' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Kết hôn trái với quy định pháp luật là một thuật ngữ không còn xa lạ với các cặp vợ chồng Việt Nam. Theo pháp luật Việt Nam thì những cuộc hôn nhân trái quy định pháp luật là những trường hợp đăng ký sai thẩm quyền, trường hợp hai bên sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký…

Read more

Mẫu tờ khai trích lục kết hôn tại Việt Nam mới nhất năm 2022
0 (0)

Mẫu tờ khai trích lục kết hôn tại Việt Nam mới nhất năm 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6d8126fce0711'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38528' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Để việc kết hôn với người nước của công dân Việt Nam được hợp pháp tại Việt Nam thì bạn đọc có thể tiến hành thủ tục trích lục kết hôn. Khi cần thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn, nhiều người gặp vướng mắc bởi không biết cần dùng mẫu giấy ghi chú kết hôn nào, hoặc không…

Read more

Kinh nghiệm đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam
0 (0)

Kinh nghiệm đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-904656121e872'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='37018' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Với sự phát triển mạnh mẽ như hiện nay, Việt Nam ngày càng trở thành một địa điểm, một đất nước được nhiều người nước ngoài lựa chọn để sinh sống, học tập và lập nghiệp. Chính vì vậy, số lượng người nước ngoài đăng ký kết hôn với người Việt Nam ngày càng nhiều, với mong muốn ổn định…

Read more

Dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất
0 (0)

Dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b281712026886'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='36987' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cùng với sự hòa nhập của Việt Nam ra các nước trên thế giới việc giao thoa giữa các nền văn hóa ngày càng phát triển. Thì việc đăng ký kết hôn giữa người Việt Nam và người nước ngoài không còn là xa lạ. Thấu hiểu những khó khăn trong việc thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn với…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.