Tag: Kinh phí bảo trì

Chủ đầu tư nhà chung cư không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ kinh phí bảo trì thì giải quyết ra sao?
0 (0)

Chủ đầu tư nhà chung cư không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ kinh phí bảo trì thì giải quyết ra sao?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b04d0d6f198e5'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18173' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, dân số Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Theo đó, nhu cầu về nhà ở của người dân cũng ngày một tăng cao. Ngày nay, để vừa có thể đáp ứng được nhu cầu về chỗ ở cho người dân, vừa có quỹ đất để…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.