Tag: Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Xin cấp Giấy phép xây dựng, người dân cần thực hiện nghĩa vụ tài chính như thế nào?
0 (0)

Xin cấp Giấy phép xây dựng, người dân cần thực hiện nghĩa vụ tài chính như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-336df002dcd7f'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='16333' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi có một số vấn đề mong Luật sư giải đáp. Tôi là một chủ thầu công trình. Vừa qua tôi có nhận thầu xây dựng nhà ở cho một hộ gia đình tại Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Do đây là một công trình xây dựng trong khu vực đô thị, thành phố, không…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.