Tag: lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng

Gia hạn Giấy phép xây dựng thì có mất tiền hay không?
0 (0)

Gia hạn Giấy phép xây dựng thì có mất tiền hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-71bceecb25406'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='16326' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi có một số vấn đề thắc mắc mong Luật sư giải đáp. Tôi là một chủ đầu tư xây dựng công trình, chuyên nhận thực hiện việc thi công xây dựng nhà để ở. Đầu năm 2020 tôi có nhận thi công một công trình nhà ở tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Tôi đã…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.