Tag: lý do thu hồi đất

Cơ quan nhà nước tiến hành thu hồi đất mà không nêu rõ lý do thu hồi đất, người dân phải làm sao?
0 (0)

Cơ quan nhà nước tiến hành thu hồi đất mà không nêu rõ lý do thu hồi đất, người dân phải làm sao?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f37d20dd76462'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14664' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi đang gặp một vấn đề nghiêm trọng mong Luật sư giúp đỡ. Tôi năm nay hơn 70 tuổi, sinh sống và làm việc tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Gia đình tôi có một mảnh đất rộng 300 m2 dùng để sinh sống. Cách đây không lâu một số cán bộ xã có gửi cho…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.