Tag: ly hôn có yếu tố nước ngoài

Thủ tục giải quyết ly hôn với người nước ngoài tại Việt Nam
0 (0)

Thủ tục giải quyết ly hôn với người nước ngoài tại Việt Nam<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-ed633e9961546'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='35788'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, ngày càng có nhiều người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài, để thuận tiện cho công việc và sự ổn định lâu dài tại nước ngoài thì nhiều người Việt Nam lựa chọn kết hôn với người nước ngoài. Tuy nhiên, việc kết hôn rồi ly hôn giữa người Việt Nam với…

Read more

Trình tự, thủ tục giải quyết ly hôn khi đang ở nước ngoài
0 (0)

Trình tự, thủ tục giải quyết ly hôn khi đang ở nước ngoài<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6da1536c4e863'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='35793'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, ngày càng có nhiều người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài với mong muốn nguyện vọng có được một công việc tốt, một thu nhập tốt để trang trải cho cuộc sống của bản thân và gia đình ở Việt Nam. Tuy nhiên, có nhiều người Việt Nam sang nước ngoài làm…

Read more

Ly hôn vắng mặt với người Việt Nam đang ở nước ngoài tại Thái Bình
0 (0)

Ly hôn vắng mặt với người Việt Nam đang ở nước ngoài tại Thái Bình<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-365014eb67bd3'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='33961'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cuộc sống hôn nhân ai cũng muốn có được một cuộc sống an yên, hạnh phúc, một điều tưởng chừng nhưng thật đơn giản ấy nhưng nhiều cặp vợ chồng chẳng thể nào có được. Gánh nặng cơm – áo – gạo – tiền, áp lực từ nhiều vấn đề khác nhau khiến cho cuộc sống hôn nhân không còn…

Read more

Ly hôn vắng mặt với người Việt Nam đang ở nước ngoài tại Lạng Sơn
0 (0)

Ly hôn vắng mặt với người Việt Nam đang ở nước ngoài tại Lạng Sơn<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d5d33e5364168'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='33949'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cuộc sống hôn nhân ai cũng muốn có được một cuộc sống an yên, hạnh phúc, một điều tưởng chừng nhưng thật đơn giản ấy nhưng nhiều cặp vợ chồng chẳng thể nào có được. Gánh nặng cơm – áo – gạo – tiền, áp lực từ nhiều vấn đề khác nhau khiến cho cuộc sống hôn nhân không còn…

Read more

Ly hôn vắng mặt với người Việt Nam đang ở nước ngoài tại Bắc Kạn
0 (0)

Ly hôn vắng mặt với người Việt Nam đang ở nước ngoài tại Bắc Kạn<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-de61635387fc4'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='33932'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cuộc sống hôn nhân ai cũng muốn có được một cuộc sống an yên, hạnh phúc, một điều tưởng chừng nhưng thật đơn giản ấy nhưng nhiều cặp vợ chồng chẳng thể nào có được. Gánh nặng cơm – áo – gạo – tiền, áp lực từ nhiều vấn đề khác nhau khiến cho cuộc sống hôn nhân không còn…

Read more

Ly hôn vắng mặt với người Việt Nam đang ở nước ngoài tại Cao Bằng
0 (0)

Ly hôn vắng mặt với người Việt Nam đang ở nước ngoài tại Cao Bằng<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e15bd636d351d'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='33905'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Khi cuộc sống hôn nhân bế tắc, cả hai không tìm được tiếng nói chung, những mâu thuẫn, những bất đồng quan điểm sống cứ ngày càng trầm trọng thì việc ly hôn sẽ là tất yếu. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết trình tự thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài khá phức tạp không phải…

Read more

Ly hôn vắng mặt với người Việt Nam đang ở nước ngoài tại Hà Nam
0 (0)

Ly hôn vắng mặt với người Việt Nam đang ở nước ngoài tại Hà Nam<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e33575d66ed13'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='33881'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Khi cuộc sống hôn nhân bế tắc, cả hai không tìm được tiếng nói chung, những mâu thuẫn, những bất đồng quan điểm sống cứ ngày càng trầm trọng thì việc ly hôn sẽ là tất yếu. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết trình tự thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài khá phức tạp không phải…

Read more

Ly hôn vắng mặt với người Việt Nam đang ở nước ngoài tại Thái Nguyên
0 (0)

Ly hôn vắng mặt với người Việt Nam đang ở nước ngoài tại Thái Nguyên<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-7ed1653625d63'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='33086'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ly hôn – một điều tất yếu xảy ra khi hai bên không còn quan tâm chia sẻ với nhau, cuộc sống hôn nhân không còn hạnh phúc, cả hai đều không tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được các trình tự, thủ tục để giải quyết ly hôn khi một bên đang ở…

Read more

Ly hôn vắng mặt với người Việt Nam đang ở nước ngoài tại Sơn La
0 (0)

Ly hôn vắng mặt với người Việt Nam đang ở nước ngoài tại Sơn La<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-4913d9de36655'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='32971'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Có nhiều người Việt Nam muốn ly hôn với chồng hoặc vợ của mình đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài vì khoảng cách xa hai bên không còn quan tâm chia sẻ với nhau, cuộc sống hôn nhân không còn hạnh phúc, cả hai đều không tìm được tiếng nói chung. Và như một điều tất yếu…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.