Tag: ly hôn có yếu tố nước ngoài

Ly hôn có yếu tố nước ngoài
0 (0)

Ly hôn có yếu tố nước ngoài<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-c655a9cd9a067'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='19991' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

 Ly hôn là điều không ai mong muốn. Khi cuộc hôn nhân thực sự đổ vỡ, hai bên vợ chồng không thể tiếp tục chung sống cùng nhau; quyết định ly dị để giải thoát khỏi những mâu thuẫn, bất đồng, để cho nhau một cuộc sống mới là lựa chọn của nhiều người. Đặc biệt, đối với trường hợp kết hôn…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.