Tag: ly hôn đơn phương

CÁCH VIẾT ĐƠN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG TẠI TAND QUẬN NAM TỪ LIÊM THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT NĂM 2021
0 (0)

CÁCH VIẾT ĐƠN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG TẠI TAND QUẬN NAM TỪ LIÊM THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT NĂM 2021<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-7716655a8a6fa'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='20828' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay ly hôn đã được nhìn nhận đúng với bản chất tích cực và tiến bộ của nó. Dưới góc độ pháp lý, ly hôn được ghi nhận là một chế định độc lập của Luật Hôn nhân và gia đình, nó là cơ sở cho Toà án và các bên đương sự giải quyết vấn đề ly hôn…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.