Tag: ly hôn

Ly hôn là gì? Những điểm cần chú ý về cách viết đơn ly hôn tại TAND Quận Đống Đa.
0 (0)

Ly hôn là gì? Những điểm cần chú ý về cách viết đơn ly hôn tại TAND Quận Đống Đa.<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-566fda70f5988'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18942' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Quan điểm của Nhà nước ta cho phép vợ chồng được tự do ly hôn nhưng quyền tự do đó phải được đặt dưới sự giám sát của Nhà nước và pháp luật. Để Tòa án nhân dân quận Đống Đa thụ lý và giải quyết vụ việc ly hôn; đơn ly hôn phải đáp ứng một số điều kiện…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.