Tag: ly hôn

Ly hôn là gì? Những điểm cần chú ý về cách viết đơn ly hôn tại TAND Quận Đống Đa.
0 (0)

Ly hôn là gì? Những điểm cần chú ý về cách viết đơn ly hôn tại TAND Quận Đống Đa.<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1c6d6124eb957'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18942' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Quan điểm của Nhà nước ta cho phép vợ chồng được tự do ly hôn nhưng quyền tự do đó phải được đặt dưới sự giám sát của Nhà nước và pháp luật. Để Tòa án nhân dân quận Đống Đa thụ lý và giải quyết vụ việc ly hôn; đơn ly hôn phải đáp ứng một số điều kiện…

Read more

Làm thế nào để hạn chế tình trạng ly hôn hiện nay?
0 (0)

Làm thế nào để hạn chế tình trạng ly hôn hiện nay?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d1d8426e0a761'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='17465' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ly hôn là hiện tượng xã hội bất bình thường nhưng cần thiết để đảm bảo quyền tự do trong hôn nhân và nó như là biện pháp để củng cố hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. Tuy nhiên việc ly hôn có thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của những người xung quanh; đặc biệt là ảnh hưởng đến…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.