Tag: miễn giảm tiền sử dụng đất

Miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật
0 (0)

Miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2920a7fdacd36'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='9426' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, đất đai đã trở thành “một tư liệu đặc biệt” không thể thiếu trong nền kinh tế cũng như đời sống xã hội. Chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất của nhà nước sẽ góp phần tạo ra một động lực to lớn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhiều cá…

Read more

Dân tộc thiểu số có được miễn giảm tiền sử dụng đất không?
0 (0)

Dân tộc thiểu số có được miễn giảm tiền sử dụng đất không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-cf9ea4d62d0af'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='4326' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Xin chào Luật Tuệ An. Hiện tôi đang làm thủ tục chuyển đất không phải đất ở sang đất ở và đã được phê duyệt. Tôi muốn xin giảm 50% tiền sử dụng đất theo diện đồng bào dân tộc thiểu số (tôi là dân tộc Tày) nhưng cơ quan thuế không đồng ý vì họ bảo tôi không thuộc…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.