Tag: mua nhà

Có được Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua nhà không có sổ đỏ?
0 (0)

Có được Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua nhà không có sổ đỏ?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-8ef6909e8369d'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='2699' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào luật sư, vào năm 2003 tôi có mua nhà không có sổ đỏ, việc mua bán chỉ được thực hiện thông qua giấy tờ viết tay. Nay tôi muốn cho con tôi mảnh đất này nhưng khi ra cơ quan nhà nước người ta bảo phải có sổ đỏ thì mới thực hiện việc tặng cho được. Vậy trong…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.