Tag: Nhà chung cư

Các ngành nghề, hàng hóa nào bị cấm kinh doanh tại khu vực nhà chung cư hiện nay
0 (0)

Các ngành nghề, hàng hóa nào bị cấm kinh doanh tại khu vực nhà chung cư hiện nay<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-942d706defcdf'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18226' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, dân số Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Theo đó, nhu cầu về nhà ở của người dân cũng ngày một tăng cao. Ngày nay, để vừa có thể đáp ứng được nhu cầu về chỗ ở cho người dân, vừa có quỹ đất để…

Read more

Có được chăn thả gia súc, gia cầm trong nhà chung cư hay không?
0 (0)

Có được chăn thả gia súc, gia cầm trong nhà chung cư hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-5adfec46093d7'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18175' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, dân số Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Theo đó, nhu cầu về nhà ở của người dân cũng ngày một tăng cao. Ngày nay, để vừa có thể đáp ứng được nhu cầu về chỗ ở cho người dân, vừa có quỹ đất để…

Read more

Nhà chung cư sẽ phải phá dỡ để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại trong những trường hợp nào?
0 (0)

Nhà chung cư sẽ phải phá dỡ để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại trong những trường hợp nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-cfd3d04ecd496'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18009' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, mọi công dân đều có quyền có nơi ở hợp pháp và quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Đây là một trong những quyền lợi cơ bản được ghi nhận tại Hiến pháp. Trên cơ sở đó, nhà nước ta đặt ra những chính sách nhất định về vấn đề phát triển nhà ở cho người…

Read more

Chủ đầu tư nhà chung cư không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ kinh phí bảo trì thì giải quyết ra sao?
0 (0)

Chủ đầu tư nhà chung cư không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ kinh phí bảo trì thì giải quyết ra sao?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-96cff98d4e08d'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18173' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, dân số Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Theo đó, nhu cầu về nhà ở của người dân cũng ngày một tăng cao. Ngày nay, để vừa có thể đáp ứng được nhu cầu về chỗ ở cho người dân, vừa có quỹ đất để…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.